Brzeźnica

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
im. Jana Kochanowskiego
Brzeźnica 180
32-700 Bochnia
Tel: 14 68 51 780
email: brzeznica@szkolagminabochnia.pl
www.brzeznica.szkolagminabochnia.pl